PMP Pro Audio

doradztwo techniczne

W ramach prowadzonej działalności oferuję również fachowe doradztwo w kwestiach technicznych, dotyczących użytkowania, konfiguracji i obsługi estradowej aparatury nagłaśniającej. Mogą to być zarówno porady dotyczące już posiadanego sprzętu, jak i nowych inwestycji.

W przypadku, gdy w grę wchodzi zakup, konfiguracja i w dalszym etapie użytkowanie  sprzętu PMP, takie konsultacje są bezpłatne. Dotyczy to również sytuacji, gdy dawniejsi klienci firmy zdecydują się na modernizację posiadanej aparatury PMP.

We wszystkich pozostałych sytuacjach moje usługi doradcze są płatne.

Pobieram również wynagrodzenie liczone wg. stawki godzinowej za wszelkie prace wykonywane w serwisie, które dotyczą np. sprawdzania poprawności działania sprzętu, nawet wówczas, gdy klient nie zdecyduje się na ewentualną naprawę.  Zapewniam jednak, że koszt tego rodzaju usług w mojej firmie  jest zdecydowanie mniejszy, niż w serwisach wielu dystrybutorów aparatury. Warto dodać, że jeśli chodzi np. o kwestie  głośnikowe, to raczej nikt w Polsce nie udzieli Państwu bardziej rzetelnych i rzeczowych informacji niż ja, bo tylko ja jestem absolutnie niezależny od jakiejkolwiek firmy czy producenta, nawet w kwestiach niezbędnych do napraw podzespołów.

Informuję również, że zgodnie z zasadami które przyjąłem, anonimowe maile pozostaną bez odpowiedzi, a korespondencji poprzez sms nie prowadzę.

Przypominam przy okazji, że całkowicie bezpłatnie udostępniam moją wiedzę w zakresie elektroakustyki tutaj;

https://pmpproaudio.pl/technika/artykuly-popularyzatorskie/

Jest to  wyjątkowe i być może jedyne miejsce w polskojęzycznym internecie, gdzie zgromadzono tak dużą ilość materiałów jednego autora, który od ponad 25 lat zajmuje się nie tylko pisaniem, ale jest przede wszystkim praktykiem w zakresie wytwarzania, serwisu i obsługi sprzętu estradowego. Jeśli zaś chodzi o tematykę głośnikową, często poruszaną w kontaktach ze mną, to ogromna ilość pożytecznych informacji i wskazówek zawarta jest w dwóch poniższych zakładkach:

https://pmpproaudio.pl/oferta/glosnikipmp/

https://pmpproaudio.pl/oferta/naprawa-glosnikow/

Myślę, że warto skorzystać  z moich doświadczeń choćby dlatego, że przez wiele lat zajmowałem się również „zawodowo” testowaniem sprzętu nagłaśniającego, w tym wzmacniaczy, mikserów, zestawów głośnikowych etc, co powoduje, że mam dobre rozeznanie w ofercie branżowej. Niektóre z tych testów dostępne są tutaj:

https://pmpproaudio.pl/technika/testy-sprzetu/

Jednak nie udzielam żadnych dodatkowych informacji odnośnie aparatury  którą testowałem, oprócz tych, które zawarte są  w plikach PDF umieszczonych na stronie. Po pierwsze dlatego, że nie sposób zapamiętać  wszystkich testowanych przez 7 lat produktów, a po drugie dlatego, że artykuły są na tyle szczegółowe i rozbudowane, że nie mam nic więcej do dodania.

Jeśli chodzi o zakres udzielanych porad, to koncentruję się głównie na tym, na czym najlepiej się znam, czyli na typowym, estradowym sprzęcie nagłaśniającym i to też raczej „mniejszego kalibru”.

Nie lubię wypowiadać  się na tematy o których mam marne pojęcie, a niestety praktyka pokazuje, że coraz więcej jest w tej branży różnego rodzaju „mądrali”, którzy z zapałem godnym lepszej sprawy generują głównie bezwartościowy „szum informacyjny”.

Moje usługi w zakresie doradztwa nie obejmują m.innymi:

Instalacji typu radiowęzłowego i rozgłoszeniowego w obiektach użyteczności publicznej.

Nagłośnień dużych obiektów, takich jak stadiony, hale widowiskowo-sportowe, obiekty sakralne.

Technicznych aspektów realizacji nagrań dźwiękowych i  techniki studyjnej, a także szeroko pojętej techniki cyfrowej, gdyż działam od początku w domenie analogowej i tak już pozostanie.

Jednak uważam, że moje porady, mimo ich ograniczonego zakresu, zazwyczaj gwarantują uzyskanie optymalnych rezultatów, również (a może przede wszystkim), gdy chodzi o  relację między poniesionymi nakładami i uzyskanymi efektami. Dlatego sądzę, że zawsze warto zasięgnąć opinii fachowca w sytuacji, gdy planujemy zainwestować często niemałe pieniądze w sprzęt, który z założenia powinien bezawaryjnie służyć przez jak najdłuższy czas. Jednak jeśli kogoś interesuje przede wszystkim minimalizacja kosztów (co często ma miejsce w różnych instytucjach), a jakość, trwałość i niezawodność jest sprawą drugorzędną, to przy takich założeniach zwracanie się do mnie o poradę  nie jest dobrym wyborem.

Piotr Peto

Wyświetlenia od Września 2016: 152002    Użytkownicy online: 8