PMP Pro Audio

doradztwo techniczne

W ramach prowadzonej działalności oferuję również fachowe doradztwo w kwestiach technicznych, dotyczących użytkowania, konfiguracji i obsługi estradowej aparatury nagłaśniającej. Mogą to być zarówno porady dotyczące już posiadanego sprzętu, jak i nowych inwestycji.

W przypadku, gdy w grę wchodzi zakup, konfiguracja i w dalszym etapie użytkowanie  sprzętu PMP, takie konsultacje są bezpłatne. Dotyczy to również sytuacji, gdy dawniejsi klienci firmy zdecydują się na modernizację posiadanej aparatury PMP.

We wszystkich pozostałych sytuacjach moje usługi doradcze są płatne i dotyczy to zarówno konsultacji osobistych w siedzibie firmy, jak i porad udzielanych drogą mailową i telefoniczną.

W przeszłości wiele osób nadużywało mojej dobrej woli,  życzliwości i cierpliwości w tej kwestii, a ja poświęcałem zbyt wiele czasu czasu na rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową, często nie doczekawszy nawet zwykłego „dziękuję”.

W związku z powyższym, od 2018 roku nie udzielam już żadnych tego typu informacji, a osoby, które zainteresowane są dowolną formą konsultacji technicznych, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego i wówczas otrzymacie Państwo informację odośnie warunków, na jakich taka usługa może być oferowana. Informuję również, że zgodnie z zasadami które przyjąłem, anonimowe maile i sms-y i  pozostaną bez odpowiedzi.

Przypominam przy okazji, że całkowicie bezpłatnie udostępniam moją wiedzę w zakresie elektroakustyki tutaj;

https://pmpproaudio.pl/technika/artykuly-popularyzatorskie/

Jest to  wyjątkowe i być może jedyne miejsce w polskojęzycznym internecie, gdzie zgromadzono taką ilość drukowanych w prasie  materiałów popularyzatorskich,  których  autorem jest  jedna osoba, będąca jednocześnie producentem, z długoletnią praktyką w dziedzinie wytwarzania, serwisu i obsługi sprzętu estradowego.

Jeśli zaś chodzi o tematykę głośnikową, często poruszaną w kontaktach ze mną, to ogromna ilość pożytecznych informacji i wskazówek zawarta jest w dwóch poniższych zakładkach:

https://pmpproaudio.pl/oferta/glosnikipmp/

https://pmpproaudio.pl/oferta/naprawa-glosnikow/

Myślę, że warto skorzystać  z moich doświadczeń choćby dlatego, że przez wiele lat zajmowałem się również „zawodowo” testowaniem sprzętu nagłaśniającego, w tym wzmacniaczy, mikserów, zestawów głośnikowych etc, co powoduje, że mam dobre rozeznanie w ofercie branżowej. Niektóre z tych testów dostępne są tutaj:

https://pmpproaudio.pl/technika/testy-sprzetu/

Jednak nie udzielam żadnych dodatkowych informacji odnośnie aparatury  którą testowałem, oprócz tych, które zawarte są  w plikach PDF umieszczonych na stronie. Po pierwsze dlatego, że nie sposób zapamiętać  wszystkich testowanych przez 7 lat produktów, a po drugie dlatego, że artykuły są na tyle szczegółowe i rozbudowane, że nie mam nic więcej do dodania.

Jeśli chodzi o zakres udzielanych porad, to koncentruję się głównie na tym, na czym najlepiej się znam, czyli na typowym, estradowym sprzęcie nagłaśniającym i to też raczej „mniejszego kalibru”.

Nie lubię wypowiadać  się na tematy o których mam marne pojęcie, a niestety praktyka pokazuje, że coraz więcej jest w tej branży różnego rodzaju „mądrali”, którzy z zapałem godnym lepszej sprawy generują głównie bezwartościowy „szum informacyjny”.

Moje usługi w zakresie doradztwa nie obejmują m.innymi:

Instalacji typu radiowęzłowego i rozgłoszeniowego w obiektach użyteczności publicznej.

Nagłośnień dużych obiektów, takich jak stadiony, hale widowiskowo-sportowe, obiekty sakralne.

Technicznych aspektów realizacji nagrań dźwiękowych i szeroko pojętej techniki studyjnej.

Jednak uważam, że moje porady, mimo ich ograniczonego zakresu, zazwyczaj gwarantują uzyskanie optymalnych rezultatów, również (a może przede wszystkim), gdy chodzi o  relację między poniesionymi nakładami i uzyskanymi efektami. Dlatego sądzę, że zawsze warto zasięgnąć opinii fachowca w sytuacji, gdy planujemy zainwestować często niemałe pieniądze w sprzęt, który z założenia powinien bezawaryjnie służyć przez jak najdłuższy czas. Jednak jeśli kogoś interesuje przede wszystkim minimalizacja kosztów (co często ma miejsce w różnych instytucjach), a jakość, twałość i niezawodność jest sprawą drugorzędną, to przy takich założeniach zwracanie się do mnie o poradę  nie jest dobrym wyborem.

Piotr Peto

Wyświetlenia od Września 2016: 98296    Użytkownicy online: 2